FVBUSICOULOUR11
Przedmiot działalności PDF

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • wykonywanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych,
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • doradztwo podatkowe,
  • prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych,
  • działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.Prowadzimy działalność na terenie całego kraju.

Audytem obejmujemy przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe,  usługowe,  placówki służby zdrowia, naukowo - badawcze oraz inne jednostki.
Wykonujemy również audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych w zakresie badania wykorzystania dotacji.
W zależności od wielkości badanego podmiotu gospodarczego, złożoności organizacyjno - technicznej, specyfiki branży zatrudniamy biegłych rewidentów o odpowiednich kwalifikacjach oraz rzeczoznawców w zakresie rozliczeń podatkowych.

 
© 2017 ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK-EKSPERT" SP. Z O.O. W KIELCACH
Joomla Templates